Projekt

Slovenská poisťovňa a.s., zastúpenie Čadca

- inžiniersko - geologický prieskum

Národná banka Slovenska, pobočka Žilina

-inžinierskogeologický prieskum

TESCO Store, Banská Bystrica

-inžinierskogeologický prieskum

Teplička nad Váhom, vplyv sídelnej aglomerácie 

na vodný zdroj

-hydrogeologické posúdenie

Bánovce nad Bebravou, nový cintorín

-inžinierskogeologický prieskum a hydrogeologické

posúdenie

Slovenský energetický dispečing Žilina

-inžinierskogeologický prieskum

Žilina – Juh, I. etapa Solinky – Bytčica

-inžinierskogeologický prieskum pre obytný súbor

Obchodné centrum HYPERNOVA Považská Bystrica

a Michalovce

-inžinierskogeologický prieskum

Veľkoobchod Metro Žilina

-inžinierskogeologický prieskum

LIDL SR Trenčín, Soblahovská cesta

-inžinierskogeologický prieskum

Trenčín – Zlatovce

-inžinierskogeologický prieskum a prieskum

geologických činiteľov životného prostredia

ISRAO Jaslovské Bohunice

-inžinierskogeologický prieskum

Veterný park Skalité

-inžinierskogeologický prieskum

Vodná nádrž Laliky

-inžinierskogeologický prieskum

Aquapark Žilina – Solinky

-inžinierskogeologický prieskum

TR Detva

-inžinierskogeologický prieskum

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie 

odpadových vôd v okrese Bytča (projekt ISPA)

-inžinierskogeologický prieskum

Obytný súbor Hliny VIII

-inžinierskogeologický prieskum

Gbeľany – doškolovacie stredisko KIA

-inžinierskogeologický prieskum

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie 

odpad. vôd regiónu Dolné Kysuce(projekt ISPA)

-inžinierskogeologický prieskum

CT Park Dolný Hričov

-inžinierskogeologický prieskum

Región Bánovce nad Bebravou - 

odkanalizovanie a zásobovanie vodou

-inžinierskogeologický prieskum

Výrobná hala Bonfiglioli a.s. Považská Bystrica

-inžinierskogeologický prieskum

MONDI, a.s. Ružomberok administratívna budova

-inžinierskogeologický prieskum

Administratívna budova SSE, a.s. Žilina – Rajčianka

-inžinierskogeologický prieskum

Martinské hole – zásobná nádrž na zasnežovanie

-inžinierskogeologický prieskum

Nová skladová hala Kofola a.s. Rajecká Lesná

-inžinierskogeologický prieskum

LIDL Trenčín

-inžinierskogeologický prieskum

Teplá - sanácia zosuvu

-inžinierskogeologický prieskum


 Investor

Slovenská poisťovňa, a.s.

Čadca

MIÚ, s.r.o. Žilina


TESCO Stores, Bratislava


NEMESIS, s.r.o. ŽilinaMÚ Bánovce nad BebravouSED, a.s. Žilina


TRIOSS, s.r.o. Žilina


PROMA, s.r.o. Žilina  MIÚ s.r.o. Žilina


LIDL, v.o.s. Bratislava


Albainvest, s.r.o. TrenčínEnergoprojekty, s.r.o. 

Bratislava

Green Energy SK, Bratislava


SCR Veľká Rača, a.s.


MIÚ, s.r.o. Žilina


SE, a.s. Žilina


Aquatis, a.s. Brno     Žilinská Developerská, s.r.o.

Žilina

Žilinská Developerská, s.r.o. 

Žilina

Hydrocoop, a.s. BratislavaPROMA s.r.o. Žilina


POYRY, a.s. BrnoBonfiglioli Slovakia, a.s.

Považská Bystrica

MONDI BP SCP, a.s. 

Ružomberok

SSE, a.s. Žilina


PROSKI, a.s. Bratislava


PROMA s.r.o. Žilina


LIDL, v.o.s. Nemšová       


HBH projekt, a.s. Bratislava                                       

  Rok

1997


1997


1998


199819982000


2000


20012001


2002


20022003


2003


2004


2004


2004


20042005


2005


20052006


20062007


2007


2008


2008


2008


2009


2009

Kontakt

Jozef Kyjak - Geovrty s.r.o.

Nám. Ľ.Fullu 1665/3

010 08 Žilina

Mobil : 0903 325 644

Tel.č. : 041/565 56 18

Email: jozef.kyjak@geo-vrty.sk