Komplexný inžiniersko - geologický prieskum

  • pre zakladanie budov
  • pre výstavbu ciest a líniových stavieb
  • pre skládky komunálneho a iného odpadu
  • pre zosuvy atď,


Prieskumné práce vrátane inžiniersko - geologického posudku (záverečnej správy)


Zhotovenie hydrogeologických vrtov - studní


Vŕtanie studní - jadrové

priemer 245 a osadenie plastovej rúry priemeru 160


Dynamické penetračné skúšky 

(zisťovanie geotechnických vlastností základových pôd priamo v teréne vrátane zhodnotenia výsledkov)


Laboratórne rozbory zemín 

(fyzikálno - popisné vlastnosti)                                                                                                                                   

Kontakt

Jozef Kyjak - Geovrty s.r.o.

Nám. Ľ.Fullu 1665/3

010 08 Žilina

Mobil : 0903 325 644

Tel.č. : 041/565 56 18

Email: jozef.kyjak@geo-vrty.sk